Jättegröe

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.

Vetenskapliga synonym: G. aquatica. (L.) Wahlb.
Svenska synonym: kasevia

Kjempesötgras Høj Sødgræs Isosorsimo Reed Sweet-grass Wasser-Schwaden

Jättegröe Beskrivning. Jättegröe är ett mycket storväxt gräs med krypande jordstam, den växer i vatten och bildar vidsträckta bestånd. Stråna kan bli upp till tre meter höga och har centimeterbreda blad som är blankt klargröna och ganska styva med tvärt avsmalnande spets. Bladslidorna är vasst tillplattade och snärpet kort och hinnlikt. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är stora och yviga med allsidigt orienterade vippgrenar. Småaxen är sex till åtta millimeter långa och har upp till tio blommor, de är ofta brokiga i grönt och violett. Skärmfjällen är hinnartade, det övre tre till fyra millimeter långt. Ytteragnarna är trubbiga med smal hinnkant i spetsen. De violetta ståndarknapparna är omkring 1,5 millimeter långa.
Jättegröe Jättegröe liknar kvarngröe (G. grandis), men den senare skiljs genom ljusgrön färg, smalare blad, mindre, mörkare och mer fåblommiga småax med kortare skärmfjäll, samt kortare ståndarknappar. Jättegröe kan bli lika hög som vass (Phragmites australis), men den senare kan lätt särskiljas genom sina grågröna blad och hårlika snärp.

Jättegröe

Utbredning. Jättegröe är en vanlig art som är ett karaktäristiskt inslag vid stränderna av näringsrika sjöar i Syd- och Mellansverige. Den bildar vidsträckta bestånd som kan konkurrera med vass (Phragmites australis) i mäktighet. Jättegröe förekommer från Skåne till Dalarna, mer tillfälligt längre norrut. Jättegröe Första fynduppgift är från Husby järnbruk i Småland och publicerades av Linné år 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maxima betyder 'mycket stor'.

Familj: Poaceae
Släkte: Glyceria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer i Smoland wid Husby järnbruk, emillan Trägården och nästa watn, på stranden; eljest bekant wid Hafsstranden i Holland och Flandren.
Detta är det högsta och största Gräs som wäxer i Sverige; ty stielken är ofta så hög som en Karl; Bladen så breda som på rör eller en finger, mer än 1/2 Aln långa. Om detta Gräs wäxte på annat ställe än wid watn, skulle intet löna bätre möden at så."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/glyce/glycmax.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg