Kvarngröe

Glyceria grandis S. Watson

Møllesøtgras Mølle-Sødgræs

Kvarngröe Beskrivning. Kvarngröe är ett storväxt, flerårigt gräs. Stråna är trinda, upprätta och kan bli en och en halv meter höga. Bladen är ljusgröna och fem till drygt tio millimeter breda. Arten blommar i juli, vipporna är stora och yviga med allsidigt riktade vippgrenar och talrika småax. Småaxen är omkring fem millimeter långa och har tre till fem blommor. Skärmfjällen är nästan likstora, det övre omkring två millimeter långt. Ytteragnarna är strimmiga och något längre än skärmfjällen. Ståndarknapparna är högst en millimeter långa.
Kvarngröe ser ut som en späd ljusgrön jättegröe (G. maxima), den senare skiljs genom grövre byggnad, bredare blad, större och mer rikblommiga småax, tre till fyra millimeter långt övre skärmfjäll, samt två millimeter långa ståndarknappar.

Utbredning. Kvarngröe är sällsynt och förekommer naturaliserad på spridda platser i landet, mest i Norrland. Arten härstammar från Nordamerika och har spritts med importerat gräsfrö och påträffas huvudsakligen på fuktig mark i vägkanter, diken och slänter. Första fynduppgift. Arten upptäcktes 1975 i Ådalen, Ångermanland.

Etymologi. Artnamnet grandis betyder stor.

Familj: Poaceae
Släkte: Glyceria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/glyce/glycgra.html
Senaste uppdatering: 29 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg