Sandsvingel

Festuca polesica Zapal.

Vetenskapliga synonym: F. sabulosa (Andersson) H. Lindb.

Sandsvingel Baltisk Svingel Hietikkonata Dünen-Schafschwingel

Sandsvingel

Beskrivning. Sandsvingel är ett tämligen lågväxt, hårt tuvat, flerårigt gräs. Stråna är talrika och blir omkring två eller tre decimeter höga, men kan bli upp till en halv meter. De omges nedtill av tjocka lager av vitgula, pappersartade bladslidor som är tvärt avskurna upptill, vilket är typiskt för arten. Bladen är trådsmala, ihoprullade, grågröna och släta med en vass nästan stickande spets. Arten blommar i juni-juli. Vipporna har ganska stora, grågröna och ofta violettfärgade småax som blir knappt en centimeter långa. Ytteragnarna har tydligt borst. Sandsvingel Sandsvingel liknar mest en storvuxen fårsvingel (F. ovina), men den senare saknar de för sandsvingel så typiska tjocka lager av i spetsen tvärt avskurna bladslidor. Den allmänna och variabla arten rödsvingel (F. rubra) skiljs genom platta blad och saknar också avskurna bladslidor.

Utbredning. Sandsvingel är ganska sällsynt och förekommer bara vid kusten, från Skåne till Gotland. Den växer på sandig mark vid havet, till exempel i sanddyner och sandfält. Första fynduppgift publicerades 1825 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet polesica kommer av latinets Polesia (Polesien) och betyder 'från Polesien', ett område i norra Ukraina.

Familj: Poaceae
Släkte: Festuca

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/festu/festpol.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg