Gråsvingel

Festuca arenaria Osbeck

Vetenskapliga synonym: F. rubra L. ssp. arenaria (Osbeck) F. Aresch., F. rubra L. var. arenaria (Osbeck) F. Aresch.

Klit-Svingel Meripunanata Rush-leaved Fescue

Beskrivning. Gråsvingel är ett vanligen lågväxt, flerårigt gräs som bildar långa underjordiska utlöpare. Bladen är grågröna, omkring en millimeter breda och ganska styva. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är smala med ihopdragna vippgrenar. Småaxen är drygt en centimeter långa och har fyra till åtta blommor, ytteragnarna är täthåriga och har korta borst.
Gråsvingel karaktäriseras av sina täthåriga småax och långa utlöpare. Den har ofta betraktats som en underart av den variabla arten rödsvingel (F. rubra), men anses numera vara skiljd från denna genom sitt utseende och valet av växtplats.

Utbredning. Gråsvingel är ganska vanlig i sanddynsvegetation och på sandfält i Skåne, Halland och sydvästra Småland. Första fynduppgift är Pehr Osbecks beskrivning av arten som publicerades i Retzius Dissertatio sistens supplementum et emendationes in editionem secundam Prodromi Florae Scandinaviae år 1805. Osbecks originalexemplar från Halland finns i Naturhistoriska riksmuseets typsamling.

Etymologi. Artnamnet arenaria kommer av latinets arena (sand) och betyder 'växer på sand'.

Familj: Poaceae
Släkte: Festuca

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/festu/festare.html
Senaste uppdatering: 24 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg