Elytrigia Desv.

Kvickrötter

Beskrivning. Fleråriga gräs med lång, krypande, underjordisk jordstam. Strån upprätta. Blad platta eller inrullade, finhåriga och mer eller mindre sträva på ovansidan, släta på undersidan. Snärp kort, hinnlikt. Ax tvåradiga. Småax mångblommiga, oskaftade med bredsidan vänd mot strået. Skärmfjäll likstora, flernerviga, jämnbreda till lansettlika, bredast på mitten, hinnkantade, kortare än småaxet. Ytteragnar borstlösa eller med ett borst som är kortare än ytteragnen. Ståndarknappar långa, omkring fem millimeter.
Kromosomtal: 2n=28 (strandkvickrot), 2n=42 (kvickrot).

Etymologi. Släktnamnet Elytrigia kommer av grekiskans elytron (hölster, fodral).

Släktet har fem arter. Två arter, kvickrot (E. repens) och strandkvickrot (E. juncea), är bofasta i Sverige, men ytterligare två arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
kvickrot (E. repens)
strandkvickrot (E. juncea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/elytr/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg