Elymus L.

Elmar

Beskrivning. Fleråriga, löst tuvade gräs med kort jordstam. Strån upprätta, höga. Blad platta, breda, sträva, ovan finhåriga. Snärp kort, hinnlikt. Ax långt, tvåsidigt. Småax flerblommiga, oskaftade, ett vid varje nod, med bredsidan vänd mot strået. Skärmfjäll jämnbreda till lansettlika, med sträva nerver, hälften så långa som småaxet, ofta med kort borst. Ytteragnar med korta eller långa borst. Ståndarknappar en till tre millimeter långa.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Till släktet Elymus fördes tidigare även strandråg (Leymus arenarius), samt de arter som numera placeras i släktet kvickrötter (Elytrigia). Till skillnad från elmar har dessa båda släkten långa krypande jordstammar.

Etymologi. Släktnamnet Elymus kommer av det grekiska elymos , ett växtnamn som användes av Hippokrates (400 f. Kr.).

Släktet har omkring 150 arter. I Sverige förekommer tre arter, dels den i hela landet förekommande arten lundelm (E. caninus) och dels de två nordliga arterna fjällelm (E. alaskanus) och lappelm (E. mutabilis). Ytterligare ett par arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
fjällelm (E. alaskanus)
lappelm (E. mutabilis)
lundelm (E. caninus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/elymu/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg