Lappelm

Elymus mutabilis (Dobrow) Tzvelev

Vetenskapliga synonym: Agropyron mutabile Drobow, Roegneria mutabilis (Drobow) Hyl., Triticum violaceum auct.
Svenska synonym: lappvete

Finnmarkskveke Laplands-Hundekvik Lapinvehnä

Beskrivning. Lappelm är flerårigt gräs som kan bli mer än en meter högt. Bladen är centimeterbreda, ganska veka och sträva på både över- och undersidan. Bladslidorna är håriga. Arten blommar i juli-augusti, axet är styvt och ofta mer eller mindre rödfärgat. Småaxen kan bli drygt en centimeter långa och har tre till fem blommor. Skärmfjällen är svagt kupade, smalt hinnkantade och bredast omkring mitten, de är tätt strävhåriga och kan ha ett kort borst. Ytteragnarna är lika långa som skärmfjällen och har ett tydligt borst i spetsen som dock är kortare än agnen. Ståndarknapparna är korta.
Lappelm kännetecknas av sina smalt hinnkantade, tätt strävhåriga skärmfjäll som är bredast omkring mitten. Den liknar mest arten lundelm (E. caninus), men hos den senare är skärmfjällen glest strävhåriga och har borst som är längre än agnen. De två kan lätt förväxlas i norra Sverige där de på sina håll förekommer i liknande miljöer.

Utbredning. Lappelm är sällsynt och förekommer i landets nordligaste delar, i Norrbotten och Lule- och Torne Lappmarker. Den växer på fuktiga fjällsluttningar, älvstränder och snår.

Etymologi. Artnamnet mutabilis kommer av latinets mutare (förändra) och betyder föränderlig.

Familj: Poaceae
Släkte: Elymus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/elymu/elymmut.html
Senaste uppdatering: 24 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg