Lundelm

Elymus caninus (L.) L.

Vetenskapliga synonym: Agropyron caninum (L.) P. Beauv., Roegneria canina (L.) Nevski, Triticum caninum L.; Agropyron caninum (L.) P. Beauv. var. behmii (Melderis) B. Nord., Roegneria behmii Melderis (var. behmii), Agropyron caninum (L.) P. Beauv. ssp. muticum (Holmb.) Hård, Roegneria canina (L.) Nevski f. mutica (Holmb.) Melderis (var. muticus)
Svenska synonym: lundvete, vetelosta; vanlig lundelm (var. caninus), brantelm (var. behmii), klarälvselm, värmländsk lundelm (var. muticus)

Hundekveke Hunde-Kvik Koiranvehnä Kjarrhveiti Bearded Couch Hunds-Quecke

Lundelm Beskrivning. Lundelm är ett flerårigt gräs som har kort jordstam och därför växer i små tuvor. Stråna är upprätta, något finhåriga och kan bli över en meter höga. Bladen är breda, finhåriga och sträva på båda sidorna, bladslidorna är håriga. Lundelm blommar i juni-juli. Axen är för det mesta långa och slaka, de är ljusgröna och har mellan tio och tjugo ganska stora småax som oftast har tre till fem blommor. Skärmfjällen har vanligen ett kort borst och ytteragnarna ett långt borst som är längre än ytteragnarna. Lundelm uppvisare en viss variabilitet i utseende och detta har resulterat i att tre arter har beskrivits, vilka numera betraktas som underarter eller varieteter med egna svenska namn. Lundelm Huvudvarieteten vanlig lundelm (var. caninus) har något slakt ax och småax med borst som är längre än ytteragnarna de sitter på. Varieteten brantelm (var. behmii) har styvt upprätt ax och småax med en till tre blommor. Den tredje varieteten kallas klarälvselm (var. muticus) och har slakt hängande ax och fåblommiga småax som saknar borst.
Lundelm skiljer sig från de andra arterna av elmar genom att borsten är längre än ytteragnen. Varieteten brantelm (var. behmii) liknar dock lappelm (E. mutabilis), men denna har större småax med tre till fem blommor och borst som är kortare än ytteragnarna. Lundelm förväxlas ibland med kvickrot (Elytrigia repens), men den senare växer inte i tuvor och har småax utan borst eller med korta borst som är kortare än ytteragnen.

Lundelm Utbredning. Lundelm förekommer i nästan hela landet. Den växer på fuktig mullrik mark i skogar, lundar, bäckdalar och vid stränder. Varieteten brantelm (var. behmii) är endast känd från serpentinberg i Jämtland, medan klarälvselm (var. muticus) huvudsakligen finns i Värmland. Första fynduppgift publicerades år 1666 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet caninus kommer av latinets canis (hund).

Familj: Poaceae
Släkte: Elymus

Norden
Norra halvklotet
Norra halvklotet (var. muticus)
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/elymu/elymcan.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg