Echinochloa P. Beauv.

Hönshirsar

Beskrivning. Ettåriga, storväxta gräs. Strån grova, upp till en meter höga. Blad en till två centimeter breda. Snärp saknas. Vippa enkel eller upprepat grenig, vanligen yvig. Småax ensidigt vända, tvåblommiga, nedre blomman steril eller hanlig, övre blomman tvåkönad. Skärmfjäll olikstora, det övre fem- till sjunervigt, lika långt som småaxet. Ytteragn glänsande, kal eller hårig i kanten, med eller utan borst. Småaxen faller av hela vid mognaden.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Echinochloa kommer av grekiskans ekhinos (igelkott) och chloa (gräs).

Släktet har omkring 35 arter. Två arter har påträffats i Sverige, hönshirs (E. crus-galli) och kycklinghirs (E. colona).

Familj: Poaceae

Arter:
hönshirs (E. crus-galli)
kycklinghirs (E. colona)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/echin/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg