Hönshirs

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Vetenskapliga synonym: Panicum crus-galli L.

Hønsehirse Hanespore Kananhirssi Cockspur Hühnerhirse

Hönshirs Beskrivning. Hönshirs är ett storväxt, kraftigt byggt, ettårigt gräs. Strået är grovt och blir upp till en meter högt. Bladen är kala, inte sällan upp mot två centimeter breda, och har sträv kant. Bladslidorna är kala och snärpet obefintligt. Arten blommar i augusti-september. Vipporna är upprepat greniga och ganska glesa, med gyttringar av ensidigt vända småax. Vippaxeln är trekantig, sträv och borsthårig. Småaxen är fyra till Hönshirs fem millimeter långa och tvåblommiga med en hanlig och en tvåkönad blomma. Skärmfjällen är olikstora, det större har fem till sju nerver. Ytteragnen har ofta ett tydligt borst.
Hönshirs karaktäriseras av de breda bladen och de greniga vipporna med gyttrade, ensidigt vända småax. Den andra arten som kan påträffas i Sverige, kycklinghirs (E. colona), har enkelt grenig vippa som är mer kompakt, smalare blad, samt ytteragnar med kort udd.

Hönshirs

Utbredning. Hönshirs är sällsynt och påträffas tillfälligt på soptippar, men ibland också i åkrar och på annan kulturmark. Arten hör ursprungligen hemma i tropikerna. Hönshirs Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Linné 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet crus-galli kommer av latinets crus (ben, fot) och gallus (tupp) och betyder tuppben eller tuppfot.

Familj: Poaceae
Släkte: Echinochloa

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Höns-Hirs.
Är ett åker-ogräs som tid efter annan alt mera spridt sig ibland Säden i Skåne. I stark lera synes det icke wilja så fort som på lätt jord, hälst när den håller sig något fucktig. Frön äro ganska mjölrike, och kunna derföre, om de genom harpa afskiljas från Säden, med fördel anwändas til Höns och Swin, när man en gång fått dem i sin åker. De kunna ock ganska wäl af menniskor njutas, om de malas til mjöl, men de böra först skrädas på qwarnen, at hylsor och åtminstone en del af skalarne må afsöndras. Om det skulle löna odling är icke försökt."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/echin/echicru.html
Senaste uppdatering: 22 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg