Kycklinghirs

Echinochloa colona (L.) Link

Vetenskapliga synonym: Panicum colonum L.

Spinkel Hanespore Kukonhirssi Shama Millet

Första fyndet av kycklinghirs Beskrivning. Kycklinghirs är ett ettårigt gräs med ganska grova strån som kan bli nästan en meter höga. Bladen är mörkgröna och knappt en centimeter breda. Bladslidorna är kala och snärp saknas. Arten blommar i augusti-september. Vipporna är enkelt greniga med sträv men kal vippaxel. Småaxen sitter i ensidigt vända gyttringar, de är två till tre millimeter långa och tvåblommiga. Den nedre blomman är oftast steril medan den övre är tvåkönad. Ytteragnen är spetsig med kort udd, men saknar borst.
Kycklinghirs är mycket lik arten hönshirs (E. crus-galli), men den senare har bredare blad, yvigare och upprepat grenig vippa med borsthårig vippaxel, samt fyra till fem millimeter långa småax med tydliga borst.

Utbredning. Kycklinghirs är sällsynt och kan påträffas tillfälligt på avfallsplatser. Arten hör ursprungligen hemma i tropikerna. Första fynduppgift är från Krokslätts spinneri, Mölndal, Göteborg och publicerades av H. Fries 1935 (Hylander 1971). Exemplar insamlade av Harald Fries vid Krokslätts spinneri år 1935 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet colona kommer av latinets colonus (gård, nybygge) och betyder nybyggare.

Familj: Poaceae
Släkte: Echinochloa

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/echin/echicol.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg