Digitaria Heist. ex Haller

Fingerhirsar

Beskrivning. Små till medelstora, ettåriga gräs. Strån grenade vid basen, uppstigande. Blad korta, breda, bladslidor kala eller håriga. Snärp hinnlikt. Axsamling fingrad, flocklik, med två till flera smala grenar som utgår från samma punkt. Axgrenar vingade, bandlika. Småax parvis ordnade i rader, tvåblommiga, borstlösa, plattade. Nedre blomman könlös, övre blomman tvåkönad. Skärmfjäll olikstora, det större trenervigt. Ytteragn fem- till sjunervig, utan borst. Småaxen avfaller hela vid mognaden.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Digitaria kommer av latinets digitus (finger) och betyder fingrad, vilket syftar på axsamlingens byggnad.

Släktet har omkring 220 arter. Bara de två arterna fingerhirs (D. ischaemum) och blodhirs (D. sanguinalis) förekommer mera regelbundet i Sverige. Ytterligare två arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
blodhirs (D. sanguinalis)
fingerhirs (D. ischaemum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/digit/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg