Blodhirs

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Vetenskapliga synonym: Panicum sanguinale L.

Blodhirse Blodhirse Rikkaverihirssi Hairy Finger-grass Blut-Fingerhirse

Första svenska fyndet av blodhirs Beskrivning. Blodhirs är ett lågväxt till medelstort, ettårigt gräs med uppstigande eller upprätta strån som kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen är upp till en centimeter breda, men är ganska korta och långhåriga liksom bladslidorna. Snärpet är kort och hinnlikt. Både blad och ax kan vara mörkt rödaktiga. Arten blommar under sensommaren och hösten, från juli till september. Axen är ofta fyra till sju, de nedre sitter ibland åtskilda från de övriga. Småaxen är elliptiska och ungefär tre millimeter långa. Det övre skärmfjället är drygt hälften så långt som småaxet.
Blodhirs känns igen på de smala fingerlika axen som sitter i flocklik samling i stråtoppen. Den kan lätt förväxlas med arten fingerhirs (D. ischaemum), men den senare har kala blad och bladslidor, färre ax, samt mindre småax som har längre skärmfjäll.

Utbredning. Blodhirs är sällsynt och påträffas mest tillfälligt vid hamnar och på ruderatmark. Den kan också påträffas vid foderplatser för småfåglar. Första fynduppgift är från Krapperup, Skåne och publicerades av E. Fries i Botaniska Notiser 1849 (Hylander 1971). Arten hittades av Gyllenstjerna och ett exemplar insamlat av honom vid Krapperup finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet sanguinalis kommer av latinets sanguis (blod) och betyder blodröd.

Familj: Poaceae
Släkte: Digitaria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Digitaria sanguinalis ciliaris (Panicum ciliare Retz.) (Herb. Norm. XIII). Herr Kammarherren Baron Gyllenstjerna, som genom så många vigtiga fynd riktat Svenska Floran, har äfven upptäckt denna art, växande i stor mängd på odlad jord vid Krapperup i Skåne."

Ur Nya Skandinaviska växter av E. Fries (Botaniska Notiser 1849)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/digit/digisan.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg