Fingerhirs

Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhl.

Vetenskapliga synonym: D. linearis Crép., Panicum ischaemum Schreb. ex Schweigg., P. lineare auct.

Fingerhirse Liden Fingeraks Nauhaverihirssi Smooth Finger-grass Faden-Fingerhirse

Fingerhirs Beskrivning. Fingerhirs är ett lågväxt, ettårigt gräs med uppstigande strån som kan bli ett par decimeter höga. Bladen är upp till en centimeter breda men ganska korta. Bladslidorna är kala utom vid mynningen och snärpet är kort och hinnlikt. Både blad och bladslidor är ofta mörkt rödaktiga. Arten blommar från juli till september. Axen är ofta två till fyra, de nedre sitter ibland åtskilda från de övriga. Småaxen är brett ovala, ungefär två millimeter långa och vanligen violetta. Det övre skärmfjället är lika långt som småaxet.
Fingerhirs känns lätt igen på de smala fingerlika axen som sitter parvis eller få tillsammans i stråtoppen. Den kan dock lätt förväxlas med arten blodhirs (D. sanguinalis), den senare har dock långhåriga blad och bladslidor, fler ax, samt större småax med kortare skärmfjäll.

Utbredning. Fingerhirs är sällsynt och är bofast endast i de sydligaste landskapen, från Skåne till Östergötland. Den växer i sandiga åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Hasslöf, Halland och publicerades av Linné 1761 (Nordstedt 1920). Arten hittades av Pehr Osbeck och ett exemplar insamlat av honom i Hasslöf finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet ischaemum kommer av grekiskans ischo (stoppa blodflöde) och betyder blodstillande.

Familj: Poaceae
Släkte: Digitaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"OSBECK fann först Fingerhirsen på åkrar vid Hasslöf i Halland, från hvilket ställe LINNÉ upptager den i bihanget till sin Fauna Suecica (1761)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/digit/digiisc.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg