Sjötåtel

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.

Vetenskapliga synonym: Aira setacea Huds.
Svenska synonym: bruntåtel

Bustsmyle Fin Bunke Bog Hair-grass Borst-Schmiele

Beskrivning. Sjötåtel är ett ganska lågväxt, tuvbildande gräs. Stråna är späda och blir upp till en halv meter höga. Bladen sitter i en tät tuva, de är trådfina, grågröna och är sträva i kanten. Bladslidorna är vitaktiga. Stråbladen är korta och har långt spetsigt snärp. Arten blommar i juli-augusti. Vippan har upprätta sträva vippgrenar och ganska stora småax, vilka är tvåblommiga, fyra till fem millimeter långa och för det mesta längre än sina skaft. Skärmfjällen är trubbiga och vanligen rödaktiga med gul kant. Ytteragnarna har utskjutande borst och är grovt fyrtandade i spetsen.
Sjötåtel liknar kruståtel (D. flexuosa), men den senare har rent gröna och släta blad, kort trubbigt snärp, spetsiga skärmfjäll med vit kant, samt fintandade ytteragnar.

Utbredning. Sjötåtel är sällsynt och förekommer endast i sydligaste Sverige, från Skåne till Västergötland. Den växer på fuktiga platser, vanligen på tidvis översvämmad torvjord vid sjöar och på fuktig hedmark.

Etymologi. Artnamnet setacea kommer av latinets seta (borst) och betyder borstlik, vilket syftar på de smala bladen.

Familj: Poaceae
Släkte: Deschampsia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/desch/descset.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg