Gultåtel

Deschampsia bottnica (Wahlenb.) Trin.

Vetenskapliga synonym: Aira bottnica Wahlenb., D. cespitosa (L.) P. Beauv. ssp. bottnica (Wahlenb.) Tzvelev

Gulsmyle Strand-Bunke Pohjanlahdenlauha

Gultåtel Beskrivning. Gultåtel är ett hårt tuvat, flerårigt gräs med gyllengula vippor. Stråna är upprätta och kan bli upp till en meter höga. Bladen är grova, ihoprullade, smala, blågröna och släta på ovansidan, snärpet är nästan centimeterlångt och utstickande. Arten blommar i juli. Vipporna är ganska yviga, långa och ganska smala, ofta ensidigt vända, de är glänsande gula och har uppåtriktade släta vippgrenar med talrika gula småax. Skärmfjällen är längre än ytteragnarna och har ett utskjutande borst fäst nära basen.
Gultåtel Gultåtel har på de flesta håll ett särpräglat utseende, men vid älvar och kust i Norrland förekommer delvis svåridentifierade former som bildar övergångar till tuvtåtel (D. cespitosa), främst dess underart älvtåtel (ssp. glauca), och utländska författare brukar oftast betrakta gultåtel som en underart av tuvtåtel.

Gultåtel Utbredning. Gultåtel växer på steniga eller grusiga havsstränder i Bottenviken, ofta i vackert guldgula bestånd längst ut i vattenkanten vid exponerade steniga stränder. Den är ganska vanlig från Norrbotten söderut till Uppland, men finns sällsynt ända ner till Östergötland. Arten uppfattas som endemisk, det vill säga endast förekommande i detta område. Första fynduppgift är från Västerbotten och publicerades år 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet bottnica betyder 'från Bottenviken'

Familj: Poaceae
Släkte: Deschampsia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/desch/descbot.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg