Knägräs

Danthonia decumbens (L.) DC.

Vetenskapliga synonym: Sieglingia decumbens (L.) Bernh., Triodia decumbens (L.) P. Beauv.
Svenska synonym: axsvingel

Knegras Almindelig Tandbælg Hina Heath-grass Dreizahn

Knägräs Beskrivning. Knägräs är ett lågväxt, hårt tuvat, flerårigt gräs. Stråna blir två till fyra decimeter höga och är uppstigande från en knäböjd bas, eller mer eller mindre nedliggande. Bladen är ganska korta, gleshåriga, tre millimeter breda och grågröna på ovansidan, de har vid basen en krans av längre hår. Snärpet är omvandlat till en rad korta hår. Arten blommar i juni-juli. Vippan är omkring fyra centimeter lång, enkelt byggd med korta upprätta vippgrenar som har ett eller två småax. Småaxen är ungefär fem millimeter långa, borstlösa och har tre till fem blommor. Skärmfjällen är minst lika långa som småaxet. Ytteragnarna är rundryggade, mångnerviga med vid basen håriga kanter och har ofta en liten avsatt udd i spetsen. Knägräs Ståndarknapparna är mycket korta och sitter dolda innanför agnarna vid blomningen. Fröna har oljerika bihang (elaiosomer) och sprids med myror. Ofta finner man även ett ensamt småax sittande vid basen av strået, innanför de vissnade bladslidorna.
Knägräs karaktäriseras av sin smala vippa med upprätta vippgrenar som har få stora småax utan borst, samt det hårlika snärpet. Det kan inte förväxlas med något annat gräs.

Knägräs, knäböjt strå

Utbredning. Knägräs är vanlig och förekommer från Skåne till Hälsingland. Den växer på mager gräsmark, i hedar, betesmarker, vid stigar och i skogsbryn. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Knägräs, snärp Etymologi. Artnamnet decumbens kommer av latinets decumbere (falla) och betyder nedliggande, vilket syftar på de nedliggande eller ofta knäböjda stråna.

Familj: Poaceae
Släkte: Danthonia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/danth/dantdec.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg