Dactylis L.

Hundäxingar

Beskrivning. Fleråriga, tuvade gräs. Strån upprätta, trinda. Blad platta, sträva, bladslidor plattade. Snärp välutvecklat, hinnlikt. Vippa tät. Småax två- till femblommiga, plattade, kölade, styvhåriga, i ensidiga gyttringar. Skärmfjäll liklånga, något böjda, det nedre ennervigt, det övre trenervigt. Ytteragnar femnerviga, med kort broddspets. Inneragnar liklånga med ytteragnar.
Kromosomtal: 2n=14, 28.

Etymologi. Släktnamnet Dactylis kommer av grekiskans daktylis (fingerlik klase) och syftar på vippans form.

Släktet har en variabel art, hundäxing (D. glomerata), som ibland delas i upp till fem olika arter.

Familj: Poaceae

Art:
hundäxing (D. glomerata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/dacty/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg