Cynosurus L.

Kamäxingar

Beskrivning. Lågväxta, fleråriga gräs med kort och tjock jordstam. Strån löst tuvade, upprätta, spensliga. Blad platta, smala, bladslidor öppna. Snärp kort, hinnlikt. Vippa mycket tät, smal, axlik, vippgrenar mycket korta, med ett eller flera plattade småaxpar bestående av ett fertilt småax omgivet av ett sterilt, svepelikt småax. Fertila småax med två till fem tvåkönade blommor. Skärmfjäll likstora, ennerviga, sylspetsade. Ytteragnar rundryggade, med kort borst. Ståndarknappar violetta eller gula. Sterila småax med smala, spetsiga, kamlikt ordnade fjäll.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Släktets arter kännetecknas av de mycket speciellt byggda vipporna som har korta vippgrenar med fertila småax som vid basen har ett till svepe omvandlat sterilt småax bestående av ett tiotal smala, spetsiga fjäll.

Etymologi. Släktnamnet Cynosurus kommer av grekiskans kynos (hund) och oura (svans) och betyder hundsvans, vilket syftar på den axlika vippans form. Det svenska namnet kamäxingar syftar på de täta småaxsamlingarna som ser ut som små kammar.

Släktet har fem arter. Bara arten kamäxing (C. cristatus) är bofast i Sverige, men två andra arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Art:
kamäxing (C. cristatus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/cynos/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg