Kamäxing

Cynosurus cristatus L.

Svenska synonym: kamgräs

Kamgras Almindelig Kamgræs Otasukapää, Sukapää Crested Dog's-tail Wiesen-Kammgras

Kamäxing i blom Beskrivning. Kamäxing är ett flerårigt gräs med kort jordstam. Stråna kan bli upp till sex decimeter höga och är späda och löst tuvade. Bladen är ljusgröna, ganska korta och blir två till tre millimeter breda. Bladslidorna är öppna och det korta hinnlika snärpet knappt en millimeter långt. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är smala och axlika, omkring fem centimeter långa och mycket täta med ensidigt vända småax i två rader. Vippgrenarna är korta och vart och ett har parvis ordnade småax, varav det ena är fertilt med två till fem blommor medan det andra, som sitter likt ett svepe vid basen av det fertila, består av ett tiotal smala och spetsiga fjäll. Kamäxing Hela den axlika vippan ser därigenom ut som om den var byggd av små kammar. Skärmfjällen i de fertila småaxen är rundryggade och spetsiga liksom ytteragnarna som har ett kort borst. Ståndarknapparna är gula eller violetta och två millimeter långa.
Kamäxing är lätt att känna igen på den täta axlika vippan med två rader ensidigt vända småax, vilka sitter i par och liknar små kammar. Den liknar inget annat svenskt gräs.

Kamäxing Utbredning. Kamäxing är vanlig från Skåne till Uppland men förekommer sällsynt till Gästrikland och Dalarna. Arten växer i kulturpåverkad gräsmark, i beteshagar och vägkanter och anses ursprungligen vara införd till vårt land men är numera helt naturaliserad. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cristatus kommer av latinets crista (kam) och betyder kamlik, vilket syftar på formen hos de sterila småaxen som sitter vid basen av de fertila. Det svenska namnet kamäxing användes redan av Linné.

Familj: Poaceae
Släkte: Cynosurus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Et af de wackraste gräs, som fins i wåra ängar i synnerhet när det står i full blomning. Det förekommer sällan utan i rätt god jord; och är för Kreaturen ibland de smakeligaste fast icke synnerligen räntande, emedan gräset är korrt och glest, och gifwer således ingen lönande skörd i hö; dess strå äro dessutom mycket sega. Men i beteshagar är det et nyttigt gräs."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/cynos/cynocri.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg