Corynephorus P. Beauv.

Borsttåtlar

Beskrivning. Fleråriga, tätt tuvade, gråaktiga gräs. Blad ihoprullade, trådsmala, bladslidor rödaktiga. Snärp hinnlikt, spetsigt. Vippa gles. Småax plattade från sidan, tvåblommiga. Skärmfjäll längre än blommorna, nästan likstora, spetsiga, nedre skärmfjäll ennervigt, det övre trenervigt. Ytteragn hinnlik, ennervig, med borst fäst vid basen av ytteragnen, borst knäböjt, med en krans av vita hår på mitten, nertill mörkt, upptill vitt och klubblikt. Ståndarknappar mörkt violetta.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Corynephorus kommer av grekiskans koryne (klubba) och fero (bära) och betyder klubbärande, vilket syftar på det klubbformade borstet.

Släktet har fem arter, bara arten borsttåtel (C. canescens) förekommer i Sverige.

Familj: Poaceae

Art:
borsttåtel (C. canescens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/coryn/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg