Borsttåtel

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.

Vetenskapliga synonym: Weingaertneria canescens (L.) Baumg.

Sandskjegg Sandskæg Hopeaheinä Grey Hair Grass Silbergras

Borsttåtel Beskrivning. Borsttåtel är ett lågväxt, tätt tuvat, flerårigt gräs med ihoprullade borstlika blad. Tuvorna är blekt gråblå och stråna kan bli upp till tre decimeter höga. De yngre bladslidorna är purpurröda medan de äldre kvarsittande bladslidorna som omger tuvorna är gråbruna och pappersartade. Arten blommar i juli-augusti och tuvorna har för det mesta många blommande strån. Borsttåtel Vipporna är ganska små och har ofta en violett ton. Då de blommar är vipporna utbredda, men efter blomningen ihopdragna. De tvåblommiga småaxen är plattade från sidan och har två utskjutande vitaktiga borst som är klubblikt förtjockade i spetsen. Ståndarknapparna är violetta.
Borsttåtel är lätt att känna igen på de blekt gråblå bladen som sitter i täta tuvor, och på att småaxen har två liklånga och utskjutande borst.

Borsttåtel, tuva Utbredning. Borsttåtel är vanlig i södra Sverige, från Halland till Gotland. Den växer på torra sandiga marker i kusttrakterna, gärna i dyner eller på sandfält vid havet. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Tuvor av borsttåtel Etymologi. Artnamnet canescens kommer av latinets canescere (gråna, vitna) och betyder grånande, vilket syftar på tuvornas färg.

Familj: Poaceae
Släkte: Corynephorus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/coryn/corycan.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg