Cinna L.

Sötgräs

Beskrivning. Fleråriga gräs med kort jordstam. Strån glest tuvade, upprätta, höga. Blad breda, långspetsade, slaka, bladslidor öppna. Snärp hinnlikt. Vippa stor, yvig, rikt grenad, vippgrenar slaka, hängande, sträva. Småax talrika, enblommiga, tre till fyra millimeter långa, gröna eller violetta, småaxens fäste skållikt. Skärmfjäll likstora, vasst kölade. Ytteragnar liklånga med skärmfjällen, med kort borst. Ståndare en, ståndarknappar knappt en millimeter långa.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Cinna kommer av grekiskans kinna, som var namnet på ett gräs hos Dioskorides. Det svenska namnet sötgräs syftar på den sötaktiga kumarindoften.

Släktet har fyra arter. I Sverige förekommer bara arten sötgräs (C. latifolia).

Familj: Poaceae

Art:
sötgräs (C. latifolia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/cinna/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg