Catabrosa P. Beauv.

Källgräs

Beskrivning. Fleråriga gräs, med utlöpare. Strån veka. Blad breda, släta, mjuka, med bred båtlik spets. Snärp fem millimeter, trubbigt. Vippa slak, yvig. Småax borstlösa, tre till fyra millimeter långa, tvåblommiga, oftast rödlila. Skärmfjäll mycket oliklånga, det nedre med otydlig nervatur, det övre trenervigt, kortare än småaxet. Ytteragn rundad med hinnlik spets, trenervig. Inneragn något kölad.
Kromosomtal: 2n=20

Etymologi. Släktnamnet Catabrosa kommer av grekiskans katabrosis (förtäring) och syftar på att skärmfjällen har ojämna, liksom gnagda, kanter.

Släktet har två arter. Bara arten källgräs (C. aquatica) förekommer i Sverige.

Familj: Poaceae

Art:
källgräs (C. aquatica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/catab/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg