Calamagrostis Adans.

Rör

Beskrivning. Fleråriga gräs. Strån upprätta, tuvade eller enstaka från krypande jordstam. Blad platta eller hopvikta. Snärp hinnlikt. Vippa tät eller yvig. Småax enblommiga, med kort eller långt borst, ofta brunaktiga eller violetta, glänsande. Skärmfjäll liklånga, smala, spetsiga. Ytteragn hinnlik, tre- till femnervig, kortare än skärmfjällen, med tunna hår vid basen, ibland med borst. Inneragn hinnlik.
Kromosomtal: 2n=28 (bergrör, grenrör, madrör, piggrör, piprör), 2n=42 (skogsrör), 2n=56 (bergrör) och varierande i brunrör och lapprör.

Övrigt. Vid bestämning av arterna i släktet är antalet ledstycken mellan de förtjockade ledknutarna viktiga karaktärer. Det är en förutsättning att man ser även de allra nedersta delen av strået. Flera av arterna i släktet korsar sig med varandra och bildar mer eller mindre intermediära hybrider, vilka har ståndare med dålig pollenbildning. Vissa arter har stor inomartsvariation och det kan vara svårt att säkert artbestämma alla populationer.
Släktet skiljs från sandrör (Ammophila) genom glesare vippor och borstförsedda småax.

Etymologi. Släktnamnet Calamagrostis kommer av grekiskans kalamus (rör) och Agrostis som numera är det vetenskapliga namnet på släktet venar. Calamagrostis användes redan av Dioskorides, år 70, som ett växtnamn.

Släktet har omkring 270 arter varav åtta förekommer i Sverige. De flesta arterna är vanliga och vittspridda, mest utbredda är bergrör (C. epigeios), brunrör (C. purpurea), grenrör (C. canescens) och madrör (C. stricta).

Familj: Poaceae

Arter:
bergrör (C. epigeios)
brunrör (C. purpurea)
grenrör (C. canescens)
lapprör (C. lapponica)
madrör (C. stricta)
piggrör (C. varia)
piprör (C. arundinacea)
skogsrör (C. chalybaea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/calam/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg