Piggrör

Calamagrostis varia (Schrad.) Host

Pigg-rørkvein Kalk-Rørhvene Buntes Reitgras

Beskrivning. Piggrör är ett flerårigt, löst tuvat gräs med kort jordstam. Stråna har oftast tre ledstycken och blir en knapp meter höga. Bladen är grågröna, omkring fem millimeter breda, och kala eller håriga närmast bladslidan. Snärpet är ungefär tre millimeter långt. Arten blommar i juli. Vipporna är grålila eller grönaktiga, omkring en decimeter långa och ganska täta. Småaxen har korta hår innanför skärmfjällen. Ytteragnarna är längre än håren och har ett ganska kort och grovt, vinkelböjt borst som ej är utskjutande. Ståndarknapparna är korta, violetta och har god pollenbildning.
Piggrör liknar piprör (C. arundinacea), men den senare är tätt tuvad och har småax med tydligt utskjutande borst.

Utbredning. Piggrör förekommer bara på Gotland där den är vanlig i tallskogar, vägkanter och olika slags hällmarker. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1805 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet varia kommer av latinets variare (variera, skifta) och kan syfta på vippans färg.

Familj: Poaceae
Släkte: Calamagrostis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/calam/calavar.html
Senaste uppdatering: 21 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg