Madrör

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler

Vetenskapliga synonym: C. neglecta auct.

Små-rørkvein Stivtoppet Rørhvene Luhtakastikka Hálmgresi Narrow Small-reed Moor-Reitgras

Madrör Beskrivning. Madrör är ett medelstort, flerårigt gräs med krypande underjordiska utlöpare och som ofta bildar stora glesa bestånd. Stråna kan bli upp till åtta decimeter höga och har två eller tre ledstycken. Bladen är smala med grova nerver på ovansidan och snärpet är kort. Madrör Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är smala och gråbruna och småaxen har korta hår innanför skärmfjällen. Ytteragnarna är tydligt längre än håren och har ett icke utskjutande borst som fäster nedanför agnens mitt. Ståndarknapparna är välutvecklade, vita eller violetta. Arten har sexuell fortplantning och god pollenbildning.
Madrör känns igen på stråets få ledstycken och de smala bladens grova upphöjda nerver.

Madrör

Utbredning. Madrör är vanlig från Västergötland till Torne Lappmark, mer ovanlig i sydligaste Sverige. Den växer på fuktängar och stränder, gärna strandängar med ganska låg vegetation. Den förekommer ofta i stort antal, men är lätt att förbise. Första fynduppgift publicerades 1791 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet stricta kommer av latinets stringere (strama åt) och betyder rak eller styv.

Familj: Poaceae
Släkte: Calamagrostis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/calam/calastr.html
Senaste uppdatering: 22 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg