Brunrör

Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.

Vetenskapliga synonym: C. phragmitoides Hartm., C. purpurea (Trin.) Trin. ssp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev

Skog-rørkvein Brun Rørhvene Korpikastikka Scandinavian Small-reed Purpur-Reitgras

Brunrör Beskrivning. Brunrör är ett storväxt, beståndsbildande, flerårigt gräs med krypande jordstam. Stråna kan bli upp till två meter höga och har sex till åtta ledstycken, ofta bildas bladiga vegetativa skott innanför de nedre bladslidorna, vilket gör att stråna ser greniga ut. Bladen är breda, omkring en centimeter, kala med grova nerver på ovansidan. Snärpet är omkring en centimeter Brunrör långt och något fransigt i spetsen. Arten blommar i juli-augusti, vipporna är en till tre decimeter långa, brett pyramidala och vanligen brunvioletta i färgen. Småaxen är fem till åtta millimeter långa och har hår innanför skärmfjällen som är ungefär så långa som ytteragnen. Borstet är inte utskjutande och vanligen sitter det ovan mitten på ytteragnen. Ståndarknapparna Brunrör är gula och tunna. Pollenbildningen är dålig vilket beror på att att arten är apomiktisk, det vill säga att den sätter frö utan befruktning.
Brunrör är en variabel och mångformig art som uppkommit genom hybridisering mellan grenrör (C. canescens) och andra arter. Trots att brunrör inte lämnar pollen kan den korsas med pollen från andra arter och på så sätt bilda svåridentifierade hybrider som Brunrör ofta utmärks av färre ledstycken. Brunrör liknar grenrör (C. canescens), men den senare är till alla delar mindre, har hårig bladovansida, kort snärp och välutvecklade violetta ståndarknappar med god pollenbildning.

Snärp hos brunrör

Utbredning. Brunrör är vanlig i mellersta och norra Sverige, men förekommer sällsynt ner till Skåne. Den växer på fuktig skogsmark och i fuktängar, diken och kärrkanter. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet purpurea kommer av latinets purpureus (purpurbrun) och syftar på vippans färg.

Familj: Poaceae
Släkte: Calamagrostis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/calam/calapur.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg