Skogsrör

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fr.

Vetenskapliga synonym: C. obtusata auct.
Svenska synonym: niprör

Nordlandsrørkvein Norsk Rørhvene

Beskrivning. Skogsrör, eller niprör som den ofta kallas, är ett högväxt flerårigt gräs med korta utlöpare. Stråna växer i lösa tuvor och blir drygt en meter höga, de är ogrenade med oftast fyra ledstycken. Bladen är omkring en centimeter breda, slaka och gråaktigt gröna, sträva och vid bladslidorna mer eller mindre ulligt långhåriga. Snärpet är knappt en halv centimeter långt. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är ungefär två decimeter långa, brett pyramidala och förblir utslagna även efter blomningen. Småaxen är fyra till fem millimeter långa, grågröna till brunvioletta med nästan liklånga, brett lansettlika skärmfjäll. Ytteragnarna är omkring en tredjedel längre än blomaxelns hår och har vid basen ett borst som kan vara något längre än agnen. Ståndarknapparna är långa, grågula, och har inget pollen.
Skogsrör kännetecknas av breda blad, vippgrenar som förblir utbredda efter blomningen, samt av att håren innanför skärmfjällen är kortare än ytteragnen och att ståndarknapparna är smala, gråaktiga och saknar pollen.

Utbredning. Skogsrör är sällsynt och förekommer endast i södra och mellersta Norrland. Den växer i fuktängar, på stränder, i skogsbryn, myrkanter och i vägkanter. Första fynduppgift är från Tåsjö i Ångermanland och publicerades av Lars Levi Laestadius 1824 (Nordstedt 1920). Laestadius beskrev den under namnet Arundo lapponica var. chalybaea och flera ark av skogsrör insamlade av Laestadius i Tåsjö 1824 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Övrigt. Skogsrör är liksom flera andra representanter i släktet en apomiktisk art som sätter frö utan befruktning.

Etymologi. Artnamnet chalybaea kommer av latinets chalybaeus (stålblå) och syftar på bladfärgen. Det svenska namnet skogsrör har förr använts på arten piprör (C. arundinacea).

Familj: Poaceae
Släkte: Calamagrostis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Beskrifning öfver sällsyntare Växtformer från Ångermanland och tillgränsande orter. Af dessa äro någre förut icke beskrifne såsom Svenska, och andra icke lefvande undersökte på deras egentliga Växtställen, hvarföre det här torde vara nödigt, att i korthet beskrifva dem på det vetenskapliga språket.
1. Arundo lapponica ß. chalybaea: panicula laxa; glumis calycinis hirtellis; arista corollae dorsali inclusa; pilis corollâ brevioribus."

Ur Beskrifning öfver några sällsyntare Växter från norra delarne af Sverige jemte anmärkningar i Växtgeografien av Lars Levi Laestadius (Kongliga Vetenskapsakademiens Handlingar 1824)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/calam/calacha.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg