Spretlosta

Bromus squarrosus L.

Sprikjefaks Udspærret Hejre Pörrökattara Sparrige Trespe

Beskrivning. Spretlosta är ett medelstort ettårigt gräs med kala strån som kan bli drygt en halv meter höga. Bladen är håriga, liksom bladslidorna, och blir en knapp centimeter breda. Arten blommar i juni-juli, vipporna är yviga och har oftast ensidigt riktade vippgrenar. Småaxen är stora, upp till fyra centimeter långa, och är vanligen längre än vippgrenarna. De är mångblommiga med fler än tio blommor och det nedre skärmfjället har tre till fem nerver. Ytteragnarna är breda och rundryggade med tydligt vinkelböjd kant som har en tydlig hinnkant mot spetsen. Agnarna har i spetsen centimeterlånga borst som vid axens mognad är tydligt utböjda. Ståndarknapparna är korta, drygt två millimeter långa.
Spretlosta liknar kvarnlosta (B. japonicus), men den senare har mindre småax med smalare ytteragnar som dessutom har jämnt rundad kant och en mycket smal hinnkant.

Utbredning. Spretlosta är sällsynt och påträffas tillfälligt i hamnar, vid lastplatser och på ruderatmark. Arten hör hemma i Syd- och Centraleuropa. Första fynduppgift publicerades 1896 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet squarrosus betyder utspärrad och syftar på småaxens borst.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromsqu.html
Senaste uppdatering: 9 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg