Sloklosta

Bromus sitchensis Trin.

Vetenskapliga synonym: B. carinatus Hook. & Arn., Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin, C. sitchensis (Trin.) Cope & Ryves

Sitka-Hejre California Brome

Första svenska fyndet av sloklosta Beskrivning. Sloklosta är ett flerårigt, ofta storväxt gräs som kan bli över en meter högt. Stråna, bladen och bladslidorna är vanligen kala, och bladen kan bli drygt en centimeter breda. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är stora och glesa, omkring tre decimeter långa med långa hängande vippgrenar. Småaxen är mycket stora och kan bli drygt tre centimeter långa, de har fem till åtta blommor och är starkt plattade med skarpt kölad rygg. Skärmfjällen har flera nerver och ytteragnarna är bredast ungefär vid mitten och har ett långt borst i spetsen.
Sloklosta skiljs från andra i Sverige förekommande gräs genom sina stora, starkt plattade småax. Den kan dock förväxlas med arten plattlosta (B. catharticus) som lättast skiljs genom att dess ytteragnar saknar borst och har sin största bredd nedom mitten.

Utbredning. Sloklosta förekommer sällsynt naturaliserad på jordbruksmark i Sydsverige. Den härstammar från västra Nordamerika. Första fynduppgift är från Svalöv, Skåne och publicerades 1926 (Hylander 1971). Arten hittades av J. E. Palmér och ett av hans insamlade exemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Övrigt. Sloklosta placeras ibland i ett eget släkte, plattlostor (Ceratochloa), tillsammans med plattlosta (B. catharticus). Arterna skiljs från andra lostor (Bromus) genom starkt plattade småax med vasst kölad rygg.

Etymologi. Artnamnet sitchensis är en latinisering av Sitka, ett område i Alaska, och betyder 'från Sitka'.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromsit.html
Senaste uppdatering: 18 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg