Skugglosta

Bromus ramosus Huds.

Vetenskapliga synonym: B. asper Murray, B. asper Murray var. serotinus (Beneken) Neuman, B. serotinus Beneken, Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, Zerna ramosa (Huds.) Lindm.
Svenska synonym: strävlosta

Bergfaks Sildig Skov-Hejre Varjokattara Hairy-brome Hohe Wald-Trespe

Skugglosta Beskrivning. Skugglosta är ett högväxt, flerårigt gräs med breda blad. Stråna kan bli upp till en och en halv meter höga och växer i lösa tuvor. Bladen är långa, mörkgröna, gleshåriga, mycket bredare än strået och kan bli drygt en centimeter breda med smala bladöron vid basen. Alla bladslidor är utspärrat långhåriga, även den översta. Snärpet är tre millimeter långt. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är stora och yviga med långa, glest sittande, slaka vippgrenar som har ett litet spetsigt kanthårigt fjäll vid basen. Varje vippgren har fem till nio mångblommiga småax, skärmfjällen är drygt en centimeter långa, det nedre ennervigt och det övre trenervigt. Skugglosta Ytteragnarna är bredast ovan mitten, med kölad rygg och ett långt borst, som dock är kortare än ytteragnen. Ståndarknapparna är ungefär fem millimeter långa.
Skugglosta kan med sina breda blad och stora yviga vippa knappast förväxlas med andra arter än strävlosta (B. benekenii), den senare skiljs genom tätare, vid mognaden hopdragen vippa, finluden övre bladslida, samt kala trubbiga fjäll vid basen av vippgrenarna.

Skugglosta

Utbredning. Skugglosta är mycket sällsynt och finns bara i några få sydsvenska landskap, i Skåne, Östergötland, Uppland, samt på Öland och Gotland. Den växer i skuggiga lundar och ädellövskogar, eller i örtrika ängsgranskogar, vanligen där markskiktet inte är slutet. Första fynduppgift är från Borgholm på Öland och publicerades 1866 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Skugglosta förs ibland till släktet storlostor (Bromopsis), tillsammans med arterna strävlosta (B. benekenii), raklosta (B. erectus) och foderlosta (B. inermis).

Etymologi. Artnamnet ramosus kommer av latinets ramus (gren) och betyder grenig, vilket syftar på den stora yviga vippan. Det äldre svenska namnet strävlosta används numera bara på arten Bromus benekenii.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromram.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg