Ängslosta

Bromus racemosus L.

Svenska synonym: klaselosta

Engfaks Eng-Hejre Myllykattara Túnfaxgresi Smooth Brome Traubige Trespe

Ängslosta Beskrivning. Ängslosta är ett medelstort, ettårigt, löst tuvat gräs. Stråna är uppstigande eller upprätta och kan bli en knapp meter höga men är ofta lägre. Bladen är ljusgröna, finludna och omkring en halv centimeter breda, bladslidorna är finludna. Snärpet är kort och fransigt. Arten blommar i juni, vipporna är glesa med långa vippgrenar som ofta är mer eller mindre ihopdragna. Småaxen sitter på skaft som är längre än småaxen, de är stora, kala och ganska tätblommiga med fem till åtta blommor och ungefär en millimeter långa ledstycken mellan blommorna. Skärmfjällen är ungefär liklånga, det nedre med tre till fem nerver. Ytteragnarna är rundryggade och släta med jämnt rundad kant och har en mycket fast konsistens. De har långa borst, vilka är längre än agnen. Alla blommor, även den nedersta, har lika långa borst. Ståndarknapparna är två till tre millimeter långa.
Ängslosta karaktäriseras av kala småax vars skaft är längre än småaxet, mycket fast byggda ytteragnar med jämnt rundad kant, samt liklånga borst på alla blommor i småaxet. Den liknar mest brinklosta (B. commutatus), men den senare har glesare småax där ytteragnarnas kant är vinkelböjd och nedersta blomman har kortare borst än de övriga. Arten luddlosta (B. hordeaceus) skiljs genom att småaxen är finludna och längre än sina skaft.

Utbredning. Ängslosta är mycket sällsynt och växer på fuktig mark nära kusten. Den är känd från flera lokaler längs kusten från Bohuslän till Uppland men har försvunnit från de flesta tidigare kända växtplatser. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades redan år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet racemosus är latinets ord för klase eller vippa.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromrac.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg