Finlosta

Bromus lepidus Holmb.

Vetenskapliga synonym: B. hordeaceus L. ssp. lepidus (Holmb.) A. Pedersen
Svenska synonym: harlosta

Harefaks Småakset Hejre Sirokattara Slender Soft-brome

Finlosta Beskrivning. Finlosta är ett medelstort, ettårigt gräs med uppstigande eller upprätta strån som kan bli upp till sju decimeter höga. Bladen är grågröna och omkring en halv centimeter breda. Bladslidorna är håriga med en del nedåtriktade hår. Snärpet är kort och fransigt. Arten blommar i juni-juli, vipporna är smala och har ganska korta vippgrenar. Småaxen är stora, kala och rent gröna, med fem till åtta blommor. De sitter på skaft som är kortare än småaxen. Skärmfjällen är något oliklånga, det nedre med tre till fem nerver. Ytteragnarna är rundryggade, omkring sex millimeter långa, och mer eller mindre tunna och hinnartade. De har fem millimeter långa borst och mot spetsen Finlosta brett hinnartad kant. Kanterna är skarpt vinkelböjda vid mitten och yttre delen löper rakt mot agnens spets. Ståndarknapparna är gula och omkring tre millimeter långa.
Finlosta karaktäriseras av småaxens korta skaft, samt de hinnartade ytteragnarna med vinkelböjd kant. Den liknar mest luddlosta (B. hordeaceus) och betraktas ibland som en underart av denna. Luddlosta skiljs bland annat genom större ytteragnar med jämnt rundad kant.

Utbredning. Finlosta är sällsynt och förekommer regelbundet endast i Skåne. Den växer på bangårdar, i vägkanter och liknande. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1924 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet lepidus är latinets ord för nätt, sirlig eller skön.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromlep.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg