Kvarnlosta

Bromus japonicus Thunb. ex Murray

Vetenskapliga synonym: B. patulus Mert. & W. D. J. Koch

Møllefaks Åben Hejre Japaninkattara Thunberg's Brome Japanische Trespe

Beskrivning. Kvarnlosta är ett medelstort ettårigt gräs. Stråna är kala och kan bli knappt en meter höga. Bladen är håriga, liksom bladslidorna, och blir en knapp centimeter breda. Arten blommar i juni-juli, vipporna är yviga och har oftast ensidigt riktade vippgrenar. Småaxen är stora, vanligen två till tre centimeter långa och är längre än vippgrenarna. Småaxen är mångblommiga med fem till tolv blommor och har ett nedre skärmfjäll med tre till fem nerver. Ytteragnarna är rundryggade med jämnt rundad kant som har en mycket smal hinnkant. Agnarna har i spetsen centimeterlånga borst som vid axens mognad är tydligt utböjda. Ståndarknapparna är små, knappt tre millimeter långa.
Kvarnlosta liknar spretlosta (B. squarrosus), men den senare skiljs lättast genom större småax med bredare ytteragnar som dessutom har vinkelböjd kant och en tydlig hinnkant. Arten liknar också renlosta (B. arvensis), men den senare har vippor med längre vippgrenar, samt dubbelt så långa ståndarknappar.

Utbredning. Kvarnlosta är sällsynt och kan påträffas vid lastplatser, i hamnar, gräsmattor och på ruderatmark. Arten var tidigare bofast i Sverige men påträffas numera endast tillfälligt. Den härstammar från Asien. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1892 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet japonicus kommer av latinets Japonia (Japan) och betyder 'från Japan', varifrån den ursprungligen beskrevs.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromjap.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg