Luddlosta

Bromus hordeaceus L.

Vetenskapliga synonym: B. mollis L. (ssp. hordeaceus), B. hordeaceus L. var. thominei (Hardouin) Asch. & Graebn., B. mollis L. var. hordeaceus auct., B. thominei Hardouin (ssp. thominei)
Svenska synonym: vanlig luddlosta (ssp. hordeaceus), strandlosta, ligglosta (ssp. thominei)

Lodnefaks Blød Hejre Mäkikattara Lofaxgresi Soft-brome Weiche Trespe (ssp. hordeaceus), Dünen-Trespe (ssp. thominei)

Luddlosta Beskrivning. Luddlosta är ett ettårigt, medelstort gräs med mjukludna blad och bladslidor. Stråna kan bli upp till sex decimeter höga. Arten blommar i maj-juni. Vipporna är upprätta och ganska täta, med centimeterstora småax; vippgrenarna är vanligen kortare än småaxen. Skärmfjällen är olikstora, det nedre med tre till fem nerver. Ytteragnarna är håriga, hinnkantade, med jämnt rundade kanter och ett kort borst. De får vid mognaden upphöjda nerver. Luddlosta är en mycket variabel art som beroende på ståndort och näringstillgång kan se mycket olika ut. Exemplar av luddlosta som växer på berghällar och andra mycket torra platser kan vara mycket små, endast ett par centimeter höga med ett enda småax. I åkrar kan arten vara tämligen högväxt med talrika småax. Förutom denna typ av ståndortsberoende variation förekommer även genetiskt skilda populationer, både införda och inhemska. En sådan är underarten strandlosta (ssp. thominei (Hardouin) Braun.-Blanq.) som har korta nedliggande strån och oftast kala småax.
Strandlosta (ssp. thominei) Luddlosta liknar de två sällsynta arterna brinklosta (B. commutatus) och ängslosta (B. racemosus), men dessa har yvigare vippor med vippgrenar som är längre än småaxen, samt kraftigt byggda ytteragnar. Arten finlosta (B. lepidus), som skiljs genom kala ytteragnar med skarpt vinkelböjd kant, betraktas ibland som en underart av luddlosta.

Utbredning. Luddlosta är en mycket vanlig art, den vanligaste av de svenska lostorna (Bromus). Den växer i södra och mellersta Sverige på alla slags torra marker, som torrbackar, berghällar, sandfält, åkrar, vägkanter och ruderatmarker. Underarten strandlosta (ssp. thominei) förekommer på sandmark och klippor vid havet. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hordeaceus betyder 'lik korn' och kommer av Hordeum som är det vetenskapliga namnet på släktet korn.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden (ssp. hordeaceus)
Norden (ssp. thominei)
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromhor.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg