Brinklosta

Bromus commutatus Schrad.

Vetenskapliga synonym: B. racemosus L. ssp. commutatus (Schrad.) Tourlet

Vegfaks Mangeblomstret Hejre Vaihdokaskattara Meadow Brome Verwechselte Trespe

Beskrivning. Brinklosta är ett medelstort, ettårigt gräs. Stråna är löst tuvade, upprätta och kan bli drygt en halv meter höga. Bladen är grågröna och oftast omkring fem millimeter breda. Bladslidorna är håriga nedtill, men den översta är ofta kal. Snärpet är kort och fransigt. Arten blommar i maj-juni, vipporna är ganska glesa och något lutande med utbredda vippgrenar. Småaxen är stora, två centimeter långa, kala, och sitter på skaft som är längre än småaxen. De har omkring tio blommor men är ganska glesblommiga med ungefär två millimeter mellan blommorna. Skärmfjällen är likstora, det nedersta med tre till fem nerver. Ytteragnarna är rundryggade, nästan centimeterlånga och av ganska fast byggnad, de har vinkelböjd kant som ungefär vid agnens mitt går rakt mot spetsen. Ytteragnens borst är lika långt som agnen, men på nedersta blomman är borstet bara hälften så långt som hos de övriga. Ståndarknapparna är knappt två millimeter långa.
Brinklosta karaktäriseras av den vinkelböjda kanten på ytteragnarna och de något glesblommiga, stora och kala småaxen. Den liknar mest en grovt byggd ängslosta (B. racemosus), men den senare har jämnt rundad kant på ytteragnarna, samt lika långa borst på alla blommor. Den allmänna arten luddlosta (B. hordeaceus) skiljs genom ludna småax som har korta skaft.

Utbredning. Brinklosta är sällsynt och förekommer i Sydsverige, från Skåne till Bohuslän. Den växer på torr kulturpåverkad mark, vid hamnar, bangårdar och vägkanter. Första fynduppgift är troligen en uppgift från Lund, Skåne som publicerades år 1840 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet commutatus kommer av latinets mutare (ändra) och betyder förändrad.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromcom.html
Senaste uppdatering: 6 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg