Plattlosta

Bromus catharticus Vahl

Vetenskapliga synonym: B. unioloides Humb., Bonpl. & Kunth, B. willdenowii Kunth, Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, C. unioloides (Willd.) P. Beauv., C. willdenowii (Kunth) W. A. Weber, Zerna unioloides (Humb., Bonpl. & Kunth) Lindm.

Byfaks Amerikansk Hejre Litteäkattara Rescue Brome Ährengrasähnliche Trespe

Plattlosta Beskrivning. Plattlosta är ett ofta storväxt, flerårigt gräs. Stråna kan bli omkring en meter höga och är vanligen håriga nedtill. Bladen är platta och knappt en centimeter breda, de övre är kala medan de nedre är håriga, liksom bladslidorna. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är stora och glesa, omkring två decimeter långa med utstående eller hängande vippgrenar. Småaxen är mycket stora och kan bli drygt tre centimeter långa, de har fem till tio blommor och är starkt plattade med skarpt kölad rygg. Skärmfjällen har flera nerver och ytteragnarna är bredast nedom mitten och har en kort borstudd i spetsen.
Plattlosta känns igen på sina stora, starkt plattade småax. Den kan endast förväxlas med arten sloklosta (B. sitchensis) som lättast skiljs genom att dess småax har ytteragnar som är bredast vid mitten och som i spetsen har ett tämligen långt borst.

Utbredning. Plattlosta är sällsynt och kan påträffas tillfälligt på kulturmark i Sydsverige. Den växer främst vid gårdar och på ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Sydamerika. Första fynduppgift är från Hälsingborg, Skåne och publicerades 1903 (Hylander 1971).

Övrigt. Plattlosta placeras ibland i ett eget släkte, plattlostor (Ceratochloa), tillsammans med sloklosta (B. sitchensis). Arterna i släktet karaktäriseras av starkt plattade småax med vasst kölad rygg.

Etymologi. Artnamnet catharticus kommer av grekiskans kathairein (att rena) och betyder renande.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromcat.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg