Renlosta

Bromus arvensis L.

Åkerfaks Ager-Hejre Pyörtänökattara Field Brome Acker-Trespe

Beskrivning. Renlosta är ett medelstort, ettårigt gräs. Stråna är uppstigande eller upprätta och kan bli en meter höga, men är oftast lägre. Bladen är grågröna och omkring en halv centimeter breda. De övre bladslidorna är kala men de nedre bladslidorna är håriga. Snärpet är kort och fransigt. Arten blommar i juni-juli, vipporna är stora och yviga med långa vippgrenar. Småaxen är stora, långsmala och har upp till ett tiotal blommor. Skärmfjällen är liklånga, det nedre spetsigt med tre till fem nerver, det övre trubbigt. Ytteragnarna är rundryggade med långa borst, vilka är längre än agnen. Ståndarknapparna är gula eller violetta och blir tre till fem millimeter långa.
Renlosta karaktäriseras av de yviga vipporna med långa vippgrenar, samt de mångblommiga smala småaxen med borst som är längre än ytteragnarna.

Utbredning. Renlosta är sällsynt och förekommer regelbundet endast i Skåne och på Gotland, men kan även påträffas tillfälligt i andra landskap. Den växer vid hamnar, på bangårdar och i vägkanter, i äldre tid även i åkrar. Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades av Rudbeck år 1702 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och betyder 'växer i åkrar'.

Familj: Poaceae
Släkte: Bromus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromarv.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg