Briza L.

Darrgräs

Beskrivning. Fleråriga, medelstora gräs. Strån upprätta, med tydliga ledknutar. Blad platta. Snärp kort. Vippa rikt grenig med hängande småax på långa tunna skaft. Småax flerblommiga, plattade, något hjärtformade. Skärmfjäll likstora, utan borst. Ytteragn båtformad, trubbig, hinnkantad, utan borst. Inneragn mindre än ytteragn.
Kromosomtal: 2n=14, 28.

Etymologi. Släktnamnet Briza är ett gammalt grekiskt namn på ett sädesslag (Lid 1985).

Släktet har tjugo arter. I Sverige finns bara en inhemsk art, darrgräs (B. media). De två sydeuropeiska ettåriga arterna dvärgdarrgräs (B. minor) och italienskt darrgräs (B. maxima) ingår ibland i eternellfröblandningar och kan påträffas tillfälligt.

Familj: Poaceae

Art:
darrgräs (B. media)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/briza/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg