Darrgräs

Briza media L.

Svenska synonym: vanligt darrgräs, dallergräs

Hjartegras Hjertegræs Räpelö, Niittyräpelö Quaking-grass Zittergras

Darrgräs Beskrivning. Darrgräs är ett flerårigt gräs som växer i lösa tuvor. Stråna är upprätta och kan bli upp till en halv meter höga. Bladen är platta och korta, med sträva kanter. Arten blommar i juni-juli. Vippan är grenig och pyramidformad, vippgrenarna är vågiga och har hängande småax. Småaxen är brunvioletta och ser ut som små hjärtformade berlocker och de blir omkring en halv centimeter långa.

Darrgräs Darrgräs är lätt att känna igen på de hjärtformade, plattade småaxen som hänger på långa tunna grenar. Den kan bara förväxlas med de båda ettåriga arterna dvärgdarrgräs (B. minor) och italienskt darrgräs (B. maxima) som kan förekomma tillfälligt.

Darrgräs Utbredning. Darrgräs är vanlig i södra och mellersta Sverige, men den förekommer mer sällsynt ända upp i Västerbotten. Den växer i fuktiga ängar, i beteshagar och på stränder. I landets nordligare delarna förekommer den oftast på kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Darrgräs Etymologi. Artnamnet media betyder mellan och syftar på att den i storlek är mittemellan dvärgdarrgräs (B. minor) och italienskt darrgräs (B. maxima). Sitt svenska namn darrgräs har den fått då småaxen darrar vid minsta vindpust.

Familj: Poaceae
Släkte: Briza

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bland de lysande blommorna på ängen gör sig en annan växt bemärkt endast genom sina utomordentligt fina vippor och de på dem likom upphängda, hjertlika, brun- och grönbrokiga småaxen. Minsta vindflägt sätter dessa vippor i rörelse, en fjärils vinge kommer dess blommor att dallra, och ändå motstår strået den starkaste blåst. Denna växt är Darrgräset, kanske den vackraste bland våra vanligaste gräs."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/briza/brizmed.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg