Brachypodium P. Beauv.

Skaftingar

Beskrivning. Fleråriga, medelstora gräs. Jordstam kort, eller med långa utlöpare. Strån upprätta, tuvade eller enstaka. Blad breda, slaka, håriga, avsmalnande mot båda ändarna, bladslidor öppna. Snärp hinnlikt. Ax tvåradigt, glest, med ett småax toppställt, de övriga sidoställda. Småax mycket kortskaftade, med fem till tjugo blommor. Skärmfjäll olikstora, flernerviga. Ytteragnar sju- till nionerviga, rundryggade, i spetsen med kort eller långt borst. Ståndarknappar röd- eller gulaktiga.
Kromosomtal: 2n=18 (lundskafting), 2n=28 (backskafting).

Övrigt. Släktet känns igen på de breda bladen och de stora, mångblommiga, nästan oskaftade småaxen.

Etymologi. Släktnamnet Brachypodium kommer av grekiskans brachys (kort) och podos (fot) och betyder kortskaftad, vilket syftar på de kortskaftade småaxen.

Släktet har 17 arter. I Sverige förekommer de två arterna lundskafting (B. sylvaticum) och backskafting (B. pinnatum).

Familj: Poaceae

Arter:
backskafting (B. pinnatum)
lundskafting (B. sylvaticum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/brach/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg