Lundskafting

Brachypodium sylvaticum (L.) P. Beauv.

Svenska synonym: lundlosta

Lundgrønaks Skov-Stilkaks Varjolehtoluste False Brome Waldzwenke

Blommande lundskafting Beskrivning. Lundskafting är ett tätt tuvat, flerårigt gräs med kort jordstam utan utlöpare. Stråna kan bli upp till en meter höga, de har håriga leder och breda, ljusgröna, slaka och håriga blad och långhåriga bladslidor. Snärpet är rundat och omkring fyra millimeter långt. Arten blommar i juli-augusti. Axen är slakt lutande med fem till tio stora småax som har upp till tio blommor. Skärmfjällen har ett kort borst och ytteragnarna är försedda med långt borst som är längre än agnen. Ståndarknapparna är gulaktiga och knappt fem millimeter långa.
Lundskafting karaktäriseras av ett tuvat växtsätt och stora oskaftade småax med långa borst. Den liknar mest strävlosta (Bromus benekenii), men den senare är mer storväxt, växer inte i täta tuvor och har stora småax i greniga vippor. Den andra arten i släktet, backskafting (B. pinnatum), skiljs genom krypande jordstam med utlöpare, samt småax med borst som är kortare än ytteragnarna.

Utbredning. Lundskafting förekommer sällsynt från Skåne till Gästrikland, men kan lokalt vara ganska vanlig, till exempel på Öland och Gotland. Den växer på kalkrik mark, i lundar och skuggiga lövskogar. Första fynduppgift publicerades 1758 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sylvaticum kommer av latinets sylva (skog) och betyder 'växer i skogar'.

Familj: Poaceae
Släkte: Brachypodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/brach/bracsyl.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg