Backskafting

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.

Svenska synonym: axlosta, spärrlosta

Kalkgrønaks Bakke-Stilkaks Mäkilehtoluste Tor-grass Fiederswenke

Backskafting Beskrivning. Backskafting är ett flerårigt, oftast beståndsbildande gräs med utlöpare från en krypande jordstam. Stråna är kala, utom på lederna, och bli upp till en meter höga. Bladen är ljusgröna, breda och slakt bågböjda. Snärpet är kort och tvärhugget. Arten blommar i juni-juli. Axen är upprätta, glesa, med två rader av stora, glest sittande småax och ett toppställt småax. De fem till femton småaxen är upp till tre centimeter långa och är först upprätta men blir vid blomningen rakt utspärrade från stråaxeln. Småaxen är mångblommiga med

Backskafting mellan sex och tjugo blommor. Skärmfjällen är finhåriga liksom ytteragnarna, de senare har ett kort rakt borst. Ståndarknapparna är rödaktiga och omkring fem millimeter långa.
Backskafting karaktäriseras av de stora, oskaftade, vid blomningen rakt utstående småaxen. Bestånd av backskafting är inte sällan helt vegetativa, men kan identifieras med hjälp av de öppna bladslidorna och de breda, ljusgröna, slakt bågböjda bladen. Den andra arten i Backskafting släktet, lundskafting (B. sylvaticum), skiljs genom tuvat växtsätt och småax med långa borst. Utbredning. Backskafting är mindre allmän och förekommer från Skåne till Gästrikland. På vissa platser i östra Sverige är den dock vanlig, till exempel på Gotland. Den är kalkgynnad och växer i tämligen torra lundar, ängsmarker och örtrika barrskogar, men även Backskafting i vägkanter och på banvallar. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pinnatum kommer av latinets pinna (fjäder) och betyder egentligen befjädrad men i det här fallet 'med tvåradigt ordnade småax'.

Familj: Poaceae
Släkte: Brachypodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/brach/bracpin.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg