Beckmannia Host

Radgräs

Beskrivning. Ettåriga, högväxta gräs. Strån upprätta, flerbladiga, ljusgröna. Blad breda, platta, veka, långt tillspetsade. Snärp hinnlikt, upprispat i spetsen. Vippor greniga, vippgrenar korta, småaxsamlingar täta, axlika, plattat tvåradiga. Småax plattade, nästan runda, vanligen enblommiga, oskaftade. Skärmfjäll uppblåsta, med upphöjd ådring. Ytteragn med kort udd. Ståndarknappar mindre än en millimeter långa.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Beckmannia hedrar den tyske professorn Johann Beckmann (1739-1811).

Släktet har två arter. Bara arten radgräs (B. syzigachne) förekommer regelbundet i Sverige, medan ryskt radgräs (B. eruciformis) endast har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Art:
radgräs (B. syzigachne)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/beckm/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg