Radgräs

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald

Radgras Radegræs Amerikantörökki American Slough-grass

Radgräs Beskrivning. Radgräs är ett ljusgrönt, ettårigt gräs som kan bli upp till en meter högt. Bladen är nästan centimeterbreda, ljusgröna, ganska veka och långsamt avsmalnande mot spetsen. Snärpet är omkring fem millimeter långt, hinnlikt och ofta upprispat i spetsen. Arten blommar i augusti-september. Vipporna är smala och greniga med korta vippgrenar som var och en har två rader av tätt sittande, plattade småax. Radgräs De axliknande småaxsamlingarna ser nästan ut som myntrullar och ger vipporna ett karaktäristiskt utseende. Småaxen är enblommiga, knappt fyra millimeter breda och nästan runda, de har starkt rundade, upphöjt nerviga skärmfjäll vilka omsluter småaxet. Ytteragnarna har en kort uddspets. Ståndarknapparna är ljusgula och blir knappt en millimeter långa.
Radgräs Radgräs känns lätt igen på vippans säregna utseende och den kan knappast förväxlas med andra gräs (Poaceae).

Utbredning. Radgräs är sällsynt men förekommer i nästan hela landet. Den härstammar från Nordamerika och påträffas vanligen tillfälligt i hamnar, på ruderatmarker och numera ofta även i nysådda vägkanter, särskilt i Norrland. Radgräs Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades 1924 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet syzigachne betyder 'med sammanhängande ax' och kommer av grekiskans syzygos (sitta ihop) och achne (ax).

Familj: Poaceae
Släkte: Beckmannia

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/beckm/becksyz.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg