Avena L.

Havren

Beskrivning. Ettåriga, högväxta gräs. Strå upprätt. Blad breda, med öppna bladslidor. Snärp hinnlikt. Vippa yvig, ensidig eller allsidig. Småax mycket stora, långskaftade, oftast hängande, vanligen tvåblommiga. Skärmfjäll likstora, hinnartade, mångnerviga, längre än ytteragnarna. Ytteragn fast, med rund rygg och tvåkluven hinnartad spets, med eller utan långt borst. Inneragn hinnlik, med två håriga kölar.
Kromosomtal: 2n=14 (purrhavre), 2n=42 (flyghavre, havre).

Etymologi. Släktnamnet Avena användes om ett åkerogräs av Cato, död 149 f. Kr., medan Varro, död 27 f. Kr., använde namnet om havre (Lid 1985).

Släktet har omkring tjugofem arter. I Sverige förekommer de tre arterna havre (A. sativa), flyghavre (A. fatua) och purrhavre (A. strigosa). Flera andra arter kan påträffas tillfälligt, till exempel skägghavre (A. barbata), småhavre (A. brevis) och storhavre (A. sterilis).

Familj: Poaceae

Arter:
flyghavre (A. fatua)
havre (A. sativa)
purrhavre (A. strigosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/avena/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg