Purrhavre

Avena strigosa Schreb.

Svenska synonym: svarthavre

Busthavre Pur-Havre Ukonkaura Bristl Oat

Beskrivning. Purrhavre är ett storväxt ettårigt gräs med stor, ensidigt vänd vippa och ett strå som blir knappt en meter högt. Stråna har kala noder, håriga bladslidor och breda blad som är håriga i kanten. Arten blommar i juli-augusti. Vippan är stor, med alla småaxen vända åt ett håll. Småaxen är tvåblommiga med långa borst. Skärmfjällen är ungefär lika långa som ytteragnarna, vilka har en halv centimeter långa borst på ryggsidan. Ytteragnarnas sidonerver löper ut i långa uddspetsar vilket gör att de ser ut att vara djupt tvåkluvna. Småaxen svartnar vid mognaden och faller inte sönder.
Purrhavre liknar flyghavre (A. fatua), den senare har dock allsidig vippa och dess småax är treblommiga och faller av vid mognaden.

Utbredning. Förr var purrhavre ett ogräs i bland annat åkrar, ofta bland korn (Hordeum vulgare). I modern tid har arten huvudsakligen påträffats i hamnar och på avfallsplatser, men tycks nu vara försvunnen ur den svenska floran. Första fynduppgift publicerades 1799 (Nordstedt 1920).

Användning. Purrhavre har, enligt Nyman (1868), odlats i magra skogstrakter.

Etymologi. Artnamnet strigosa betyder strävborstig, ordet kommer egentligen av latinets strigere (ranglig).

Familj: Poaceae
Släkte: Avena

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer bland vårsäd i södra och mellersta Sverige. Uppväxer också här och der genom spillda korn. Den odlas nemligen i magra skogstrakter under namnet Svarthafra."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/avena/avenstr.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg