Havre

Avena sativa L.

Vetenskapliga synonym: A. fatua L. ssp. sativa (L.) Thell.
Svenska synonym: vanlig havre

Havre Almindelig Havre Peltokaura, Kaura Akurhafrar Oat Saat-Hafer

Havre Beskrivning. Havre är ett kraftigt och oftast högväxt gräs med kala strån som kan bli över en meter höga. Bladen är kala och breda. Arten blommar i juli-augusti. Vippan är stor och allsidig, med gråaktigt gröna småax som är mycket stora. Småaxen har hinnkantade skärmfjäll och ytteragnar, de saknar vanligen borst men kan, hos en del exemplar, ha ett utskjutande borst.
Havre Havre liknar flyghavre (A. fatua), men den senare har småax med flera borst och vanligen större och yvigare vippa. Havre är lätt att skilja från våra andra sädesslag, vete (Triticum aestivum), korn (Hordeum vulgare) och råg (Secale cereale), eftersom havre har vippor medan de övriga har ax.

Havre, småax Utbredning. Havre kan påträffas tillfälligt förvildad på skräpmark, i hamnar, vägkanter, vid hus och gårdar, samt i städer vid foderautomater för småfåglar. Första fynduppgift som förvildad är från början av 1900-talet, arten är dock omnämnd redan på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Havre Användning. Havre är ett av våra fyra sädesslag och flera olika förädlade sorter förekommer i odling. Havreodlingen i Sverige blev inte allmänt utbredd förän under 1700-talet och nådde sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet då havre utgjorde omkring 50 procent av spannmålsproduktionen i landet. Idag odlas havre huvudsakligen som fodersäd men även för framställning av till exempel havregryn och havremust.

Havre, frukt Övrigt. Havre är självbefruktande och dess småax sitter kvar i vippan vid mognaden. Hos flyghavre (A. fatua), som förekommer som ogräs i bland annat havreåkrar, faller däremot småaxen sönder och faller till marken direkt vid mognaden.

Etymologi. Artnamnet sativa kommer av latinets sativus (odlad).

Familj: Poaceae
Släkte: Avena

Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/avena/avensat.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg