Arrhenatherum P. Beauv.

Knylhavren

Beskrivning. Högväxta, fleråriga gräs med kort jordstam. Strån drygt meterhöga, löst tuvade. Blad långspetsade, även översta bladet välutvecklat, bladslidor kala. Snärp hinnlikt, kort, tvärt avskuret. Vippor långa, smala, glesa, vippgrenar tunna, sträva, flera vid varje nod. Småax tvåblommiga, en centimeter långa, blomaxel kal. Skärmfjäll med en till tre nerver, kortare än småaxet. Ytteragn hos den nedre blomman med långt borst, övre blomman med kort borst.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Till släktet fördes tidigare även de två arter som numera placeras i släktet ängshavren (Helictotrichon).

Etymologi. Släktnamnet Arrhenatherum kommer av grekiskans arrhen (manlig) och ather (borst).

Släktet har sex arter. I Sverige finns endast arten knylhavre (A. elatius).

Familj: Poaceae

Art:
knylhavre (A. elatius)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/arrhe/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg